Terugspeeltheater resonanZie

Terugspeeltheater is een laagdrempelige vorm van interactief theater. Tijdens een voorstelling vragen we het publiek om verhalen te delen die uit hun eigen leven gegrepen zijn. We vertolken deze met spel, dans, muziek, en zang. We stemmen de vorm van onze improvisaties af op de verhalen. Daarmee zorgen we voor afwisseling en verrassingen gedurende de voorstelling. Het publiek hoeft niet zelf te spelen: dat nemen wij voor onze rekening.

Onderbouwing

Terugspeeltheater verbindt allen, door naar één te luisteren.

We kunnen terugspeeltheater onderbouwen met onderzoek naar de betekenis en rol van persoonlijke verhalen. We spelen in op twee belangrijke functies van verhalen. Ten eerste dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling door verhalen te erkennen. Ten tweede scheppen we verbinding tussen mensen door de herkenning die verhalen opleveren. We proberen daarbij de kern van elk verhaal zo goed mogelijk recht te doen, maar creëren ook ruimte voor nieuwe interpretaties door het verhaal opnieuw vorm te geven. We noemen dit alles de kracht van verbeelding.

De kracht van verbeelding

Elk verhaal doet ertoe

Elk verhaal laat iets zien van de persoon die het vertelt, door wát deze vertelt en hóe. Als we het verhaal terugspelen, geven we de verteller erkenning: mijn verhaal doet ertoe. Als we het verhaal vormgeven, scheppen we ruimte voor nieuwe betekenissen: zo kan ik het ook zien.

Verhalen verbinden

Verhalen hebben een grondvorm die voor iedereen herkenbaar is. Als we verhalen terugspelen, kunnen mensen uit het publiek zich in de vertellers verplaatsen: zo leer ik hen kennen en begrijpen. Als we verhalen vormgeven, worden de verhalen herkenbaar in het eigen leven: dat heb ik nu ook gehad.